תוכניות

תוכניות

תוכניות

ששת הימים

מס' תוכנית 302-0493205

מטרת התכנית הינה התחדשות עירונית ופינוי בינוי במרקם הותיק בתחום המע"ר של חדרה.
בנוסף תוכנית זו מאחדת שלושה מגרשים (206, 207 ו- 208) לכדי מגרש אחד הכולל עירוב שימושים: מסחר, משרדים ומגורים. הבינוי מוצע כבניה מרקמית בקו הרחוב בגובה 5 קומות הכוללות מסחר משרדים ומגורים ומעליה מגדל מגורים בגובה 16 קומות, בסך הכל מבנה בן 21 קומות ברוטו, שיכללו 120 יחידות מגורים, 1,250 מ"ר למסחר, 1,680 מ"ר למשרדים ו- 230 מ"ר לשרותי ציבור.

ששת הימים

מס' תוכנית 302-0493205

מטרת התכנית הינה התחדשות עירונית ופינוי בינוי במרקם הותיק בתחום המע"ר של חדרה.
בנוסף תוכנית זו מאחדת שלושה מגרשים (206, 207 ו- 208) לכדי מגרש אחד הכולל עירוב שימושים: מסחר, משרדים ומגורים. הבינוי מוצע כבניה מרקמית בקו הרחוב בגובה 5 קומות הכוללות מסחר משרדים ומגורים ומעליה מגדל מגורים בגובה 16 קומות, בסך הכל מבנה בן 21 קומות ברוטו, שיכללו 120 יחידות מגורים, 1,250 מ"ר למסחר, 1,680 מ"ר למשרדים ו- 230 מ"ר לשרותי ציבור.

הגדוד העברי

מס' תוכנית 302-0707414

התכנית ממוקמת בשכונה אולגה בחדרה בצומת הרחובות הגדוד העברי והרב ניסים, מול המידעטק. מטרת התכנית היא הוספת יח"ד ע"י פינוי הדרגתי של שלושה בניינים בני 36 יח"ד סה"כ ובניית שני בניינים רבי קומות בני 274 יח"ד סה"כ כולל מסחר ושטחים לצרכי ציבור בקומת הקרקע ו-2 גני ילדים בקומה הראשונה, מעל חניון תת קרקעי משותף.

הגדוד העברי

מס' תוכנית 302-0707414

התכנית ממוקמת בשכונה אולגה בחדרה בצומת הרחובות הגדוד העברי והרב ניסים, מול המידעטק. מטרת התכנית היא הוספת יח"ד ע"י פינוי הדרגתי של שלושה בניינים בני 36 יח"ד סה"כ ובניית שני בניינים רבי קומות בני 274 יח"ד סה"כ כולל מסחר ושטחים לצרכי ציבור בקומת הקרקע ו-2 גני ילדים בקומה הראשונה, מעל חניון תת קרקעי משותף.

סמילנסקי

מס' תוכנית 302-0751792

הפרויקט ממוקם במרכז העיר חדרה בין רחובות יצחק פרנקל וסמילנסקי. בצמוד ומדרום למתחם המע"ר בו נבנה בית המשפט החדש בפינת הרחובות יצחק פרנקל והלל יפה.
בשטח התכנית קיימים 4 מבנים סה"כ-24 יח"ד. מבנים אלו מיועדים להריסה בהליך של התחדשות עירונית.

סמילנסקי

מס' תוכנית 302-0751792

הפרויקט ממוקם במרכז העיר חדרה בין רחובות יצחק פרנקל וסמילנסקי. בצמוד ומדרום למתחם המע"ר בו נבנה בית המשפט החדש בפינת הרחובות יצחק פרנקל והלל יפה.
בשטח התכנית קיימים 4 מבנים סה"כ-24 יח"ד. מבנים אלו מיועדים להריסה בהליך של התחדשות עירונית.

העלייה השנייה

מס' תוכנית 302-0615021

תכנית מפורטת להתחדשות עירונית במרכז העיר חדרה, ברחוב העליה השנייה, בין הרחובות הרצל והרב קוק.
שכונה המאופיינת במבנים ישנים, ללא ממ"דים וחניות.
התכנית מציעה הריסת 62 יח"ד קיימות, הגדלה של זכויות הבנייה למגורים והקמה של 400 יח"ד הכוללות יח"ד קטנות לטובת אוכלוסיה צעירה ובוגרת כאחד. הדירות יבנו בחמישה בניינים, בשטח של 32,828 מ"ר.

העלייה השנייה

מס' תוכנית 302-0615021

תכנית מפורטת להתחדשות עירונית במרכז העיר חדרה, ברחוב העליה השנייה, בין הרחובות הרצל והרב קוק.
שכונה המאופיינת במבנים ישנים, ללא ממ"דים וחניות.
התכנית מציעה הריסת 62 יח"ד קיימות, הגדלה של זכויות הבנייה למגורים והקמה של 400 יח"ד הכוללות יח"ד קטנות לטובת אוכלוסיה צעירה ובוגרת כאחד. הדירות יבנו בחמישה בניינים, בשטח של 32,828 מ"ר.

רסקו

מס' תוכנית 302-0892729

התכנית ממוקמת בין רחוב שמעוני מדרום, פרנק ממערב, ומתחם משרד החקלאות ממזרח. מטרת התכנית היא ביצוע פרויקט של התחדשות עירונית של "בינוי פינוי", עם עירוב שימושים: הגדלת זכויות המגורים ושילוב מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ושטחים ירוקים.

רסקו

מס' תוכנית 302-0892729

התכנית ממוקמת בין רחוב שמעוני מדרום, פרנק ממערב, ומתחם משרד החקלאות ממזרח. מטרת התכנית היא ביצוע פרויקט של התחדשות עירונית של "בינוי פינוי", עם עירוב שימושים: הגדלת זכויות המגורים ושילוב מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ושטחים ירוקים.

סלע ביתר

מס' תוכנית 302-0400754

התכנית ממוקמת בין רחוב שמעוני מדרום, פרנק ממזרח, מתחם הקאנטרי מצפון ובמערב קו הרכבת ודרומית לגשר דוד שמעוני. מטרת התכנית היא ביצוע פרויקט של התחדשות עירונית של "בינוי פינוי", עם עירוב שימושים: הגדלת זכויות המגורים ושילוב מסחר ,משרדים, מבני ציבור ושטחים ירוקים.

סלע ביתר

מס' תוכנית 302-0400754

התכנית ממוקמת בין רחוב שמעוני מדרום, פרנק ממזרח, מתחם הקאנטרי מצפון ובמערב קו הרכבת ודרומית לגשר דוד שמעוני. מטרת התכנית היא ביצוע פרויקט של התחדשות עירונית של "בינוי פינוי", עם עירוב שימושים: הגדלת זכויות המגורים ושילוב מסחר ,משרדים, מבני ציבור ושטחים ירוקים.

אזורים

תמל/ 2015

התכנית ממוקמת בשכונת אזורים בגבעת אולגה ממערב לכביש 2, בקטע שבין מחלף אולגה בצפון, לרח' הרב ניסים בדרום ובין כביש 2 ותחנת הדלק במזרח לרח' הרב ניסים וצמודי הקרקע שעל רחוב הגדוד העברי במערב, בשטח של כ-66 דונם.
בשכונה הקיימת בנייה משנות ה- 60 וה- 70 במבנים משותפים.

אזורים

תמל/ 2015

התכנית ממוקמת בשכונת אזורים בגבעת אולגה ממערב לכביש 2, בקטע שבין מחלף אולגה בצפון, לרח' הרב ניסים בדרום ובין כביש 2 ותחנת הדלק במזרח לרח' הרב ניסים וצמודי הקרקע שעל רחוב הגדוד העברי במערב, בשטח של כ-66 דונם.
בשכונה הקיימת בנייה משנות ה- 60 וה- 70 במבנים משותפים.

השקמה-נווה אליעזר

מס' תוכנית 302-1218403

תכנית להתחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי בשכונת בית אליעזר, חדרה.
בתחום התכנית 52 יחידות דיור קיימות, במבנים בני 2 קומות.
התכנית כוללת 300 יח"ד ב- 6 מבנים בגבהים משתנים, עד 15 קומות, חזית מסחרית, שטח ציבורי פתוח ושטח למוסדות ומבני ציבור

השקמה-נווה אליעזר

מס' תוכנית 302-1218403

תכנית להתחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי בשכונת בית אליעזר, חדרה.
בתחום התכנית 52 יחידות דיור קיימות, במבנים בני 2 קומות.
התכנית כוללת 300 יח"ד ב- 6 מבנים בגבהים משתנים, עד 15 קומות, חזית מסחרית, שטח ציבורי פתוח ושטח למוסדות ומבני ציבור

אלי כהן

מס' תוכנית 302-0882324

התכנית מהווה שינוי לתכנית מחוזית שאושרה בשנת 2020 ונקראת 'התחדשות עירונית בחדרה- מגדלי חוף הים מתחם אלי כהן' .
התכנית שאושרה חלה על מתחם הממוקם בין הרחובות רחבעם זאבי, אדני פז, קדימה, אלי כהן, תרצה ומבצע עזרא, ומטרתה היתה לפנות חטיבת הקרקע המבונה כוללת כ-9 מבננים מבניה ותיקה ומצב ירוד, ובסה"כ 198 יח"ד המיועדות לפינוי.

אלי כהן

מס' תוכנית 302-0882324

התכנית מהווה שינוי לתכנית מחוזית שאושרה בשנת 2020 ונקראת 'התחדשות עירונית בחדרה- מגדלי חוף הים מתחם אלי כהן' .
התכנית שאושרה חלה על מתחם הממוקם בין הרחובות רחבעם זאבי, אדני פז, קדימה, אלי כהן, תרצה ומבצע עזרא, ומטרתה היתה לפנות חטיבת הקרקע המבונה כוללת כ-9 מבננים מבניה ותיקה ומצב ירוד, ובסה"כ 198 יח"ד המיועדות לפינוי.

שיכון צעירים

מס' תוכנית 302-1136548

תכנית זו מציעה תכנון לישום התחדשות עירונית במתחם "צעירים" והסדרה של רחוב חזון איש בשכונת גבעת אולגה בחדרה.
גבולות המתחם: רח' תנאים מצפון, רח' החלוץ ממערב, רח' מלכי ישראל מדרום ורח' חזון איש ממזרח. המתחם כולל 5 מבני רכבת ישנים בעלי 3 קומות, 3 בנייני H ישנים בעלי 4 קומות, מתחם מסחרי ישן בעל 2 קומות ומבנה ציבור קטן וישן בעל קומה אחת.

שיכון צעירים

מס' תוכנית 302-1136548

תכנית זו מציעה תכנון לישום התחדשות עירונית במתחם "צעירים" והסדרה של רחוב חזון איש בשכונת גבעת אולגה בחדרה.
גבולות המתחם: רח' תנאים מצפון, רח' החלוץ ממערב, רח' מלכי ישראל מדרום ורח' חזון איש ממזרח. המתחם כולל 5 מבני רכבת ישנים בעלי 3 קומות, 3 בנייני H ישנים בעלי 4 קומות, מתחם מסחרי ישן בעל 2 קומות ומבנה ציבור קטן וישן בעל קומה אחת.

הפיאצה

מס' תוכנית 302-0984336

התוכנית מבקשת לעודד התחדשות עירונית במרכז חדרה על ידי יצירת עירוניות מקומית מורכבת וגמישה המבטיחה איכות חיים עירונית גבוהה, המאפשרת שימור וטיפוח רקמות בנויות בעירוב שימושים, מרחב ציבורי עשיר ויצירת מנגנון כלכלי חברתי מעודד צמיחה. התכנית הנ"ל מחלקת את מרכז העיר למתחמי תכנון ומגדירה את הבלוק העירוני כמתחם 7 - מתחם הפיאצה כאחד מהמתחמים, מחוללי השינוי, המשמעותיים של מרכז העיר. התכנית מציעה פינוי של 15 מבני מגורים המשלבים מסחר בקומת הקרקע ובחלקם משרדים עם כ-100 יח"ד והקמה כנגדם מרכז עיר שוקק עם כ-1,252 יח"ד עם שטחי מסחר בקומת העיר ושילוב של שטחי תעסוקה על הצירים המרכזיים.

הפיאצה

מס' תוכנית 302-0984336

התוכנית מבקשת לעודד התחדשות עירונית במרכז חדרה על ידי יצירת עירוניות מקומית מורכבת וגמישה המבטיחה איכות חיים עירונית גבוהה, המאפשרת שימור וטיפוח רקמות בנויות בעירוב שימושים, מרחב ציבורי עשיר ויצירת מנגנון כלכלי חברתי מעודד צמיחה. התכנית הנ"ל מחלקת את מרכז העיר למתחמי תכנון ומגדירה את הבלוק העירוני כמתחם 7 - מתחם הפיאצה כאחד מהמתחמים, מחוללי השינוי, המשמעותיים של מרכז העיר. התכנית מציעה פינוי של 15 מבני מגורים המשלבים מסחר בקומת הקרקע ובחלקם משרדים עם כ-100 יח"ד והקמה כנגדם מרכז עיר שוקק עם כ-1,252 יח"ד עם שטחי מסחר בקומת העיר ושילוב של שטחי תעסוקה על הצירים המרכזיים.

השוק

מס' תוכנית 302-0870329

התכנית מבקשת לחדש ולחזק את מתחם השוק בשכונת לב חדרה הן מבחינה פיזית הן מבחינה חברתית ע"י ציפוף המרחב הקיים, בניה של 747 יח"ד, בהליך של פינוי-בינוי, הרחבת ושיפור מרחבים ציבוריים והוספת שימושים של מסחר, תעסוקה, ומבנים ומוסדות ציבור.
המתחם הינו מתחם מגורים ישן בן 55 יח"ד ובחלקו המערבי קיים מבנה השוק העירוני, אשר חלקו פנימי וחלקו חיצוני. חלקו הפנימי של השוק כיום כמעט אינו פעיל.
גבולות התכנית הם הרחובות הרברט סמואל מצפון, אחד העם מדרום, הגיבורים ממזרח ורחוב רוטשילד ממערב, התכנית מחולקת ל-3 מתחמי מימוש עצמאיים.

השוק

מס' תוכנית 302-0870329

התכנית מבקשת לחדש ולחזק את מתחם השוק בשכונת לב חדרה הן מבחינה פיזית הן מבחינה חברתית ע"י ציפוף המרחב הקיים, בניה של 747 יח"ד, בהליך של פינוי-בינוי, הרחבת ושיפור מרחבים ציבוריים והוספת שימושים של מסחר, תעסוקה, ומבנים ומוסדות ציבור.
המתחם הינו מתחם מגורים ישן בן 55 יח"ד ובחלקו המערבי קיים מבנה השוק העירוני, אשר חלקו פנימי וחלקו חיצוני. חלקו הפנימי של השוק כיום כמעט אינו פעיל.
גבולות התכנית הם הרחובות הרברט סמואל מצפון, אחד העם מדרום, הגיבורים ממזרח ורחוב רוטשילד ממערב, התכנית מחולקת ל-3 מתחמי מימוש עצמאיים.

זבוטינסקי הלל יפה

מס' תוכנית 302-1150747

הפרויקט ממוקם במרכז העיר חדרה, בין הרחובות הלל יפה וז'בוטינסקי, בסמוך למתחם המע"ר בו נבנה בית המשפט החדש הנמצא ממזרח לפרוייקט, בפינת הרחובות יצחק פרנקל והלל יפה.התכנית מציעה הקמת פרויקט הכולל שימושים מעורבים: מגורים, מסחר ותעסוקה. הבינוי המוצע כולל קומת מסחר כפולה הפונה לרחובות הלל יפה וז'בוטינסקי, ומעליה בניה מרקמית של 7 קומות מגורים, מעליהם שני מגדלים בעלי 17 קומות מגורים- סה"כ 25 קומות כולל קומת מתקנים טכניים על הגג.
בחלקו המערבי של הפרויקט, התכנית מציעה בניין משרדים בן 24 קומות מעל קומת המסחר הכפולה- סה"כ 25 קומות כולל מתקנים טכניים על הגג.

זבוטינסקי הלל יפה

מס' תוכנית 302-1150747

הפרויקט ממוקם במרכז העיר חדרה, בין הרחובות הלל יפה וז'בוטינסקי, בסמוך למתחם המע"ר בו נבנה בית המשפט החדש הנמצא ממזרח לפרוייקט, בפינת הרחובות יצחק פרנקל והלל יפה.התכנית מציעה הקמת פרויקט הכולל שימושים מעורבים: מגורים, מסחר ותעסוקה. הבינוי המוצע כולל קומת מסחר כפולה הפונה לרחובות הלל יפה וז'בוטינסקי, ומעליה בניה מרקמית של 7 קומות מגורים, מעליהם שני מגדלים בעלי 17 קומות מגורים- סה"כ 25 קומות כולל קומת מתקנים טכניים על הגג.
בחלקו המערבי של הפרויקט, התכנית מציעה בניין משרדים בן 24 קומות מעל קומת המסחר הכפולה- סה"כ 25 קומות כולל מתקנים טכניים על הגג.

הנשיא סמטת יהודית

מס' תוכנית 302-0890368

התכנית מאפשרת התחדשות וערוב שימושים במרכז העיר ב"מתחם הנשיא" ומשתמשת בשטח פנוי על כביש 4 בכניסה לעיר" מתחם פרדס טיכו" כמגרש משלים המאפשר בנייה בגבהים נכונים והתכנות כלכלית לפרויקט .
הבניינים הקיימים בתחום התכנית נבנו בשנות ה 50 של המאה הקודמת, בצפיפות נמוכה, מצבם הפיזי גרוע ובוצעו בחלקם הרחבות לא סדירות, קיימות 44 יחידות דיור ומסחר במבנים הקיימים.
במתחם "הנשיא" התכנית מציעה מסחר במפלס הקרקע,2 קומות מעורבות של משרדים ומבנה ציבור ו21 קומות מגורים. סה"כ 24 קומות המכילות 198 יח"ד,4200 מ"ר עיקרי למסחר ומשרדים.

הנשיא סמטת יהודית

מס' תוכנית 302-0890368

התכנית מאפשרת התחדשות וערוב שימושים במרכז העיר ב"מתחם הנשיא" ומשתמשת בשטח פנוי על כביש 4 בכניסה לעיר" מתחם פרדס טיכו" כמגרש משלים המאפשר בנייה בגבהים נכונים והתכנות כלכלית לפרויקט .
הבניינים הקיימים בתחום התכנית נבנו בשנות ה 50 של המאה הקודמת, בצפיפות נמוכה, מצבם הפיזי גרוע ובוצעו בחלקם הרחבות לא סדירות, קיימות 44 יחידות דיור ומסחר במבנים הקיימים.
במתחם "הנשיא" התכנית מציעה מסחר במפלס הקרקע,2 קומות מעורבות של משרדים ומבנה ציבור ו21 קומות מגורים. סה"כ 24 קומות המכילות 198 יח"ד,4200 מ"ר עיקרי למסחר ומשרדים.

בואו ניפגש

רוצים לפגוש אותנו ולהצג בפנינו את השאלות שלכם? מעונינים שנגיע אליכם ונסביר לכם את כל מה שצריך לדעת על התחדשות עירונית בחדרה? חסרה לכם דעה נוספת? בדיוק בשביל זה אנחנו פה. צרו איתנו קשר, ספרו לנו כיצד נוכל לעזור ונזמין אתכם לקפה.  

* אנו מודים לכם על משלוח פרטי ההתקשרות שלכם ומבטיחים שנשתמש בהם כדי ליצור אתכם קשר בלבד. הפרטים לא יועברו לגורם שלישי ללא הסכמתכם.