בעלי תפקידים 
				בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

שגיא צוקרמן
שגיא צוקרמן ראש מנהלת התחדשות עירונית