בעלי תפקידים 
				בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

שגיא צוקרמן
שגיא צוקרמן ראש מנהלת התחדשות עירונית
גל סעדה
גל סעדה מנהלת תחום קשרי קהילה
ניבה אבירם
ניבה אבירם אדריכלית מנהלת התחדשות עירונית