מה חשוב שתדעו על פינוי בינוי בחדרה? 
				מה חשוב שתדעו על פינוי בינוי בחדרה?

מה חשוב שתדעו על פינוי בינוי בחדרה?

מה זה פינוי בינוי?

פינוי בינוי היא תכנית בה הורסים את הבניין הישן ועל שטחו בונים בניין חדש לגמרי. בסוף התהליך אתם הדיירים זוכים לדירה חדשה, בתנאים שיסוכמו עם יזם וללא תמורה נוספת. כדי ליצור כדאיות כלכלית, בונה היזם דירות נוספות בבניין. מספר הדירות הנוספות הנדרשות ליצירת כדאיות כלכלית משתנה ממקום למקום. גם לחדרה היתכנות כלכלית ייחודית לה ולשכונותיה השונות.

להצטרפות יש לעמוד בתנאי סף:

  1. בבניין (או מתחם הבניינים) יש לפחות 24 דירות
  2. הסכמת רוב בעלי הדירות %(80) לקידום התכנית למול הרשויות
  3. הסכמת כל בעלי הדירות %(100) בשלב אישור התכנית

תכנית פינוי בינוי

תוכנית פינוי-בינוי מתבצעת בשלבים ואורכת זמן רב (התאזרו בסבלנות לכניסתכם לדירה החדשה).
הצלחת התכנית תלויה בכדאיות כלכלית, באפשרויות התכנון ובנכונות כלל הדיירים להצטרפות.
השלב הראשון מתבצע בפניה אלינו, מנהלת להתחדשות עירונית ובחינת הדרכים לכניסה לתהליך. בהתאם לכך, נקיים כנס דיירים בו נסביר איך נערכת תכנית ומהם השלבים לתכנונה וביצועה.
עם קבלת הסכמתם של רוב הדיירים (80% לפחות), ניתן לצאת לדרך ולקדם את התכנית.

לחצו כאן לקבלת מידע על שלבים בהתחדשות עירונית