בעלי תפקידים 
				בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

מיקי פוזננסקי
מיקי פוזננסקי מנהל היכל האנרבוקס
שמוליק חודרה
שמוליק חודרה אחזקה, היכל האנרבוקס
אורלי היכרי
אורלי היכרי מ.אדמניסטרטיבית היכל אנרבוקס