בעלי תפקידים 
				בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

ענבר לוי
ענבר לוי מנהלת פרויקטים מנהלת עסקים
רונן בשארי
רונן בשארי מנהל כספים