בעלי תפקידים 
				בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

רונן בשארי
רונן בשארי סמנכ״ל פיתוח עסקי
ענבר לוי
ענבר לוי מנהלת שיווק החברה
מנהלת העסקים
דגנית שלום, עו״ד
דגנית שלום, עו״ד מנהלת פיתוח עסקי ופרויקטים