העסקת בני נוער חדרתי בעסקים חדרתיים

עבודה ראשונה – נסיון לחיים

עמוד הרשמה לבני נוער

עמוד הרשמה לבעלי עסקים