תהליך רישוי עסקים

תהליך רישוי עסקים

 

הליך הוצאת רישיון עסק נעשה בארבעה שלבים :

שלב א` – מידע מוקדם הניתן במחלקת רישוי עסקים.

שלב ב` – תכנון העסק והכנת תוכנית בהתאם למהות העסק.

שלב ג` – הגשת בקשה – 4 תוכניות +דיסק.

שלב ד` – הנפקת הרשיון.