החברה הכלכלית חדרה - צור קשר - כללי

				כללי 
				כללי

כללי

מבזקים

מבזקים

בימים אלו התחלנו בעבודה על השלמת תשתיות השכונה כולל ברחובות שטרם נבנו בהם. העבודה מבוצעת בשלבים ומתקדמת לפי קצב התקדמות הבינוי, וזאת כדי למזער ככל הניתן את הרס התשתיות שנוצר במהלך שלבי בינוי המבנים על ידי כלים כבדים המשמשים לעבודה ופוגעים בתשתיות.