החברה הכלכלית חדרה - הוצאת סחורה בדרך הקצרה!

הוצאת סחורה בדרך הקצרה!