מסמך החלטות 2.11.16- בקשה לשינוי שלביות ביצוע חד/1300