החברה הכלכלית חדרה - מסמך החלטות 2.11.16- בקשה לשינוי שלביות ביצוע חד/1300

מסמך החלטות 2.11.16- בקשה לשינוי שלביות ביצוע חד/1300