חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020

התחייבות בדבר ישום בפעולות הנדרשות בתקנות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה: הגבלת שהייה במקומות ציבוריים והגבלת פעילות), התש"ף-2020, שנערכה ונחתמה להלן:

פרטי המבקש (רק בעל העסק רשאי להגיש בקשה):

פרטי העסק:

הצהרה: