בעלי תפקידים 
				בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

אדריכל גבריאל פל
אדריכל גבריאל פל סמנכ"ל הנדסה
רונן בשארי
רונן בשארי מנהל כספים
עומר פוקס
עומר פוקס מנהל פרויקטים הנדסיים
קרן דואני
קרן דואני ע. מנכ"ל, מ. אדמיניסטרציה וע. מנהל כספים
בדר עמאש
בדר עמאש מנהל פרויקטים הנדסיים
מיקי פוזננסקי
מיקי פוזננסקי מנהל האנרבוקס,
היכל הפיס חדרה
מיכאל ירון
מיכאל ירון מתכנן ומנהל פרוייקטים מחלקת הנדסה
יניב רוסתמי
יניב רוסתמי מנהל תפעול - היכל אנרבוקס
שגיא צוקרמן
שגיא צוקרמן ראש מנהלת התחדשות עירונית
שמוליק חודרה
שמוליק חודרה אחזקה מנהלת אנרבוקס
דנה שפיגל
דנה שפיגל מנהלת תחום קשרי קהילה, מנהלת התחדשות עירונית חדרה
דליה אלקובי
דליה אלקובי מ.אדמניסטרטיבית היכל אנרבוקס
רותי אבייב
רותי אבייב עובדת קהילתית גבעת אולגה
ענבר לוי
ענבר לוי מנהלת פרויקטים מנהלת עסקים
ניבה אבירם
ניבה אבירם אדריכלית מנהלת התחדשות עירונית
ליאור דהן
ליאור דהן מנהל פרויקטים מנהלת עסקים
אופיר שורקי
אופיר שורקי מזכירה