החברה הכלכלית חדרה - כנס חדרה לאנרגיה 2021

כנס חדרה לאנרגיה 2021

לאור העלייה בתחלואת הקורונה ולמען בריאות כולנו, אנו נאלצים לדחות את מועד קיומו של כנס חדרה לאנרגיה 2021 שתואם ליום 11 בנובמבר.
נעדכנכם עם תיאומו של מועד חדש לקיום הכנס.
בברכת בריאות טובה
החברה הכלכלית חדרה