הנחות בתשלום ארנונה לעסקים!

נפתחה אפשרות להגשת בקשות להנחה בארנונה על חודשי ינואר פברואר.

בחינת הזכאות ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, שתעביר את האישור ישירות לרשות המקומית. הכנסו לאתר של מעוף לעסקים קטנים ובינונים- הנחה בארנונה לעסקים

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx