הנחות בתשלום ארנונה לעסקים

ממשלת ישראל אישרה תכנית להנחות בתשלום הארנונה לעסקים, הגשת הבקשה באתר רשות המיסים

https://bit.ly/33C3Xmp

בחינת הזכאות ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, שתעביר את האישור ישירות לרשות המקומית.

 

 

נפתחה אפשרות להגשת בקשות להנחה בארנונה לתקופה נובמבר דצמבר

בחינת הזכאות ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, שתעביר את האישור ישירות לרשות המקומית.

 https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx