עדכון השלמת תשלום- הנחות ארנונה

בעלי ובעלות עסקים בחדרה, שימו לב -

עסקים שאושרה להם הנחה בארנונה, על ידי המדינה, נדרשים להשלים את יתרת חובם עד 31.12.2020 כתנאי למימוש ההנחה.

נא לפנות בדחיפות להסדרת החוב למחלקת הגבייה בעירייה בטלפון 04-6303207 או במייל sherut@hadera.muni.il.

שתהיה לנו שנת כספים חדשה והרבה יותר טובה.

מנהלת העסקים חדרה