מכרזים

מכרזים כותרת
גלילה למטה

מכרז פומבי לתפקיד מנכ"ל

המנהל הכללי של החברה, האחראי להנהיג את החברה ולביצוע כל החלטותיה וכל מטלותיה. ייזום פרויקטים בהם רשאית החברה לעסוק. ניהול משא ומתן עסקי, גיבוש תכניות העבודה של החברה, ותיאום ופיקוח על ביצועם, ובקרה על אופן ביצועם. אחריות על הכנת תקציב שנתי של החברה, בהתאם לתוכנית העבודה. » להמשך קריאהמכרז פומבי לתפקיד מנכ"ל
לראש העמוד