מכרזים

מכרזים כותרת
גלילה למטה

מכרז פומבי מס' 07/19 לאספקה והתקנה של שילוט בהיכל הספורט הרב-תכליתי (אנרבוקס) בחדרה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקה והתקנה של שילוט בהיכל הספורט הרב-תכליתי (אנרבוקס) בחדרה, הכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. » להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 07/19 לאספקה והתקנה של שילוט בהיכל הספורט הרב-תכליתי (אנרבוקס) בחדרה

מכרז פומבי מס' 06-19 - מזכיר/ה.

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה, אחראית, בין היתר, לניהול, הקמה, תפעול ותחזוקת פרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח, עבודות הנדסה בנאיות, פיתוח עסקי, התחדשות עירונית וכיו"ב עבור עיריית חדרה וזאת במכלול תחומי פעילות העירייה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מזכיר/ה. » להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 06-19 - מזכיר/ה.

מכרז פומבי מס' 05-19 - רכז/ת חברתי במנהלת התחדשות עירונית.

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה, אחראית, בין היתר, לניהול, הקמה, תפעול ותחזוקת פרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח, עבודות הנדסה בנאיות, פיתוח עסקי, התחדשות עירונית וכו' עבור עיריית חדרה, במכלול תחומי פעילות העירייה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת רכז/ת חברתי במנהלת ההתחדשות העירונית. » להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 05-19 - רכז/ת חברתי במנהלת התחדשות עירונית.

מכרז פומבי מס' 04-19 - מנהל/ת פרויקטים מנהלת עסקים

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הינה תאגיד עירוני העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והתכנון העירוני. החברה, אחראית, בין היתר, לניהול, הקמה, תפעול ותחזוקת פרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח, עבודות הנדסה בנאיות, פיתוח עסקי, התחדשות עירונית, הקמת מנהלת עסקים וכו' עבור עיריית חדרה, במכלול תחומי פעילות העירייה. החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מנהל/ת פרויקטים מנהלת עסקים. » להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 04-19 - מנהל/ת פרויקטים מנהלת עסקים

קול קורא לחברות הפקה להקמתו ולתפעולו של אזור "הפיאצה" בחדרה

בכוונת עיריית חדרה, באמצעות החברה הכלכלית לחדרה בע"מ, להקים ולתפעל מתחם משולב של עסקים, בילוי ופנאי סגור לתנועת כלי רכב, באזור הידוע בשם "הפיאצה" בחדרה.» להמשך קריאהקול קורא לחברות הפקה להקמתו ולתפעולו של אזור "הפיאצה" בחדרה

מכרז פומבי מס' 03/19 - לבחירת קבלנים לביצוע עבודות בניה ושיפוצים בעיר חדרה

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ מזמינה בזה הצעות מחירים מקבלנים לצורך התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות בניה ושיפוצים, בהיקף של עד 5,000,000 ₪ (ללא מע"מ) לכל עבודה, ובו זמנית [במצטבר] עד 14,000,000 ₪ (ללא מע"מ), על-פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.» להמשך קריאהמכרז פומבי מס' 03/19 - לבחירת קבלנים לביצוע עבודות בניה ושיפוצים בעיר חדרה

קול קורא למאגר יועצים/ מנהלי פרויקטים

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מתכננים/מנהלי פרויקטים בתחומים הבאים בלבד: אדריכלים, מתכנני ערים, מודדים, מתכנני גינון ונוף, מתכנני קונסטרוקציה, מתכנני חשמל ותאורה, יועצי בטיחות, יועצי נגישות, מתכנני מערכות רטובות (מים ביוב וניקוז), מתכנני תנועה, מתכנני כבישים, מנהלי פרויקטים של בינוי ומנהלי פרויקטים של תשתיות - המעוניינים להציע את מועמדותם על מנת להיכלל במאגר רשימות היועצים של החברה לתכנון, לניהול ולפיקוח על ביצוע פרויקטים שונים של החברה» להמשך קריאהקול קורא למאגר יועצים/ מנהלי פרויקטים
לראש העמוד