החברה הכלכלית לחדרה בע"מ הוקמה בשנת 1992 ע"י עיריית חדרה, נמצאת בבעלותה המלאה ומשמשת כזרוע הביצועית והיזמית שלה. מטרת החברה: יצירת תנופה לפיתוח פרויקטים עירוניים וייזום פרויקטים חדשניים ומניבים תוך שימת דגש על ביצוע מעולה, עמידה בתקציב, קיצור לוחות זמנים עד גמר ביצוע, קשב והתייחסות לדרישות החברתיות והכלכליות של העיר.
» להמשך קריאה
scroll top button
Yvan Arpa even muses on the fact that it is difficult rolex replica to get traditional mechanical watches in Switzerland, suggesting that, perhaps, using smartwatch movements (hardware) might be a possible solution for rolex replica smaller, more creative (and flexible) Swiss watch makers. This gold and diamond laden concept is as much a "what if" as it is a "we await the first order." Talk rolex replica sale about making people feel like their gold Apple Watch Edition pieces aren't as exclusive any longer. Another important implication of something such as this, goes back to the notion that Apple and other smartwatch companies are keen to enter the luxury and rolex replica sale fashion worlds as much as possible. A huge concern of rolex replica sale Apple, is to offer enough Apple Watch variety, so that people don't feel as though replica watches sale they are all wearing similar items.